Резервации: 088 847 0011
Иванини къщи, Трявна

Цени

    Цени от 01.04.2016 до 01.10.2016 г.

 

1. Цена на апартамент за 1 нощувка - 100 лв.

2. Цена на апартамент за 2, 3, 4 или 5 нощувки - по 90 лв. на вечер.

3. Цена на апартамент за повече от 5 нощувки - по 80 лв. на вечер.

 

 Цени от 01.10.2016 г. до 01.04.2017

1. Цена на апартамент за 1 нощувка 110 лв.

2. Цена на апартамент за повече от 1 нощувка - 100 лв. на вечер

Допълнително се заплаща по 10 лв. на ден, за ползване на камината.

 

Забележка!

Посочените цени са при максимално настанени 4-ма души в апартамент. За всеки гост, допълнително настанен, се заплаща по 15 лв. на вечер, с изключение на деца до 6 години.

"Иванини къщи" са изградени с финансова помощ по мярка 312"Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.(ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони(ЕЗФРСР)